"Voor een uitvaart met
persoonlijke aandacht"

De uitvaart

Een uitvaart is meer dan alleen de dag waarop de begrafenis of crematie plaatsvindt. Of de paar dagen daarvoor. Al lang voor het heengaan kunnen zaken bekeken of uitgedacht worden. Maar ook bij een plotseling overlijden is er vaak voldoende tijd om de invulling van persoonlijke wensen vorm te geven.

De dag van de uitvaart is naast een dag van verdriet ook een dag van troost. Een dag waarop u met anderen het gemis maar ook herinneringen deelt. Uitvaartverzorging van de Ven helpt u mee deze dag zo te beleven als u dat in gedachten voor u heeft.

Na de begrafenis of crematie rest niet alleen de zakelijke kant. Veel vragen komen pas in de dagen erna. Wij kunnen op uw verzoek de dankbetuigingen drukken, begeleidt u in de afronding van de correspondentie met verzekeraars en kan u in contact brengen met een notaris, steenhouwerij of instituut voor rouwverwerking.

Begraven of cremeren

Begraven of cremeren: voor velen is dat de eerste keus die omtrent de uitvaart wordt gemaakt. Vaak zonder verder nog maar over de verdere invulling van de uitvaart zelf na te denken.

Waar de familie vanuit overtuiging voor het begraven kiest, kiest de ander heel bewust voor een crematie. Uitvaartverzorging van de Ven verzorgt beide.

Uitvaartverzorging van de Ven wil ondanks - of eigenlijk vanwege haar christelijke identiteit - mensen de ruimte geven om ook in deze keuze vrij te zijn. Wij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden die er op beider gebied zijn.