"Voor een uitvaart met
persoonlijke aandacht"

Wilsbeschikking

Het komt steeds vaker voor dat men zijn of haar eigen uitvaart bij leven al gaat regelen. Beweegredenen hiervoor kunnen zijn: ernstig ziek zijn, hoge leeftijd, geen nabestaanden hebben of gewoon omdat men hier de nabestaanden niet mee wil confronteren. Dat kan voor de nabestaanden een hele zorg minder zijn. Uw wensen worden dan vastgelegd in een wilsbeschikking. Dit formulier wordt bewaard in het archief van ons kantoor.

Download hier uw wilsbeschikking.