"Voor een uitvaart met
persoonlijke aandacht"

 

Welkom bij Uitvaartverzorging van de Ven

Eerbied & zorg voor de overledene, tijd, warmte en medeleven voor de nabestaanden zijn sleutelwoorden in onze persoonlijke benadering.

Wij zijn er op gericht de uitvaart voor honderd procent naar tevredenheid van de nabestaanden uit te voeren. Dit door in de eerste plaats vlot, vakbekwaam en met gevoel te werken.

Wij kunnen u onder andere ondersteunen met de volgende diensten:

  • professionele begeleiding van de gehele uitvaart

  • contacten met stad/gemeente, kranten, crematoria en begraafplaatsen door het gehele land

  • livestream (indien gewenst)

  • ontwerp en drukwerk van rouwbrieven, herdenkingsprentjes, fotos, bedankkaarten e.d.

  • het plaatsen van grafstenen

  • het leveren van urnen

Wees voorbereid...

Maak een wilsbeschikking

Bij overlijden bel direct
0187 - 642428
24 uur per dag beschikbaar