"Voor een uitvaart met
persoonlijke aandacht"

Overlijden

Krijgt u te maken met een sterfgeval, onderneem dan de volgende acties:

 • Bel eerst uw huisarts

 • Bel vervolgens Van De Ven Uitvaartverzorging

 • Leg belangrijke documenten klaar


Bel uw (huis)arts
De arts is degene die het overlijden moet vaststellen. Hij of zij verstrekt u de verklaring van overlijden. Deze akte is noodzakelijk voor het doen van aangifte van overlijden.

Bel Uitvaartverzorging Van De Ven 

U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 0187-642428, 06-53112979 of 06-20575826. Wij komen naar u toe om de overledene (eventueel samen met u) te verzorgen. Daarna zetten we een aantal organisatorische zaken in gang en bespreken de uitvaart met u.

Leg belangrijke documenten klaar
Een overlijden vereist een zorgvuldige administratieve afhandeling. Zonder u te vermoeien met de details: wij nemen u dit zo veel als mogelijk uit handen. Wel is het handig als u de volgende zaken klaarlegt:

 • Het legitimatiebewijs van de overledene

 • Het legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart (mogelijk bent u dat)

 • Het trouwboekje of de partnerregistratie

 • Een adressenlijst

 • De gewenste kleding voor de overledene

 • De wilsverklaring (indien aanwezig)

 • De akte van overlijden (via de arts) zodat wij voor u aangifte kunnen doen

 • De mogelijke tekst voor op de rouwkaart